ພື້ນທີ່ຂອງສະມາຊິກ

ການ​ເມືອງ ນຳ​ພາ​ກົດ​ໝາຍ ແນວ​ທາງ​ນະ​ໂຍ​ບາຍ ນຳ​ພາ​ວິ​ຊາ​ການ ບໍ​ລິ​ຫານ​ຍຸ​ຕິ​ທຳ ໃຫ້​ມີ​ປະ​ສິດ​ທິ​ຜົນ ບໍ​ລິ​ການ​ປະ​ຊາ​ຊົນ ໃຫ້​ວ່ອງ​ໄວ​ທ່ຽງ​ທຳ
ຝຶກອົບຮົມ ຜູ່ປະສານງານວຽກງານຈົດໝາຍເຫດທາງລັດຖະການ ສຳລັບ 8 ແຂວງພາກເໜືອ
Bootstrap Slider

ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ

    ກໍລະນີ ທ່ານຢາກໄດ້ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ ຫລື ຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫລືອ ທ່ານສາມາດຕິດຕໍ່ ພວກເຮົາເຂົ້າມາ ຫ້ອງການ ຫລື ທາງ ໂທລະສັບ/ໂທລະສານ ຫຼື ອີເມລ ທີ່ລະບຸຢູ່ຂ້າງລຸ່ມນີ້.

    ກໍລະນີ ທ່ານຕິດຕໍ່ພວກເຮົາທາງໂທລະສັບ ພວກເຮົາຈະ​ພະ​ຍາ​ຍາມສະໜອງຂໍ້​ມູນ ຂ່າວ​ສານ ທີ່​ທ່ານ​ຕ້ອງ​ການ ຫຼື ມີ​ຄວາມສົນ​ໃຈ ພະນັກງານພວກເຮົາທັງໝົດ ອາດຈະບໍ່ສາມາດ ຮັບສາຍຂອງທ່ານ ເປັນພາສາຕ່າງປະເທດໄດ້.

    ກ່ອນຈະສົ່ງຄຳຖາມ, ກະລຸນາເຂົ້າກວດເບິ່ງໃນໜ້າ ຄຳຖາມທີ່ມັກຖາມເລື້ອຍໆ ຫຼື FAQs ເພື່ອໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າ ທ່ານບໍ່ໄດ້ຖາມຄຳຖາມ ທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ.

    ອີກດ້ານໜຶ່ງ ກະລຸນາປະກອບຂໍ້ມູນໃສ່ໃນຫ້ອງທີ່ມີໃຫ້ຢູ່ຂ້າງລຸ່ມ ຊຶ່ງເປັນການໃຫ້ຂໍ້ມູນແກ່ພວກເຮົາ ຫລາຍເທົ່າທີ່ຈະຫລາຍໄດ້ ກ່ຽວກັບຄຳຖາມຂອງທ່ານທີ່​ຖາມ​​ກ່ຽວ​ກັບວຽກ​ງານ​ຂອງພວກ​ເຮົາ, ພວກ​ເຮົາ​ກໍຈະມີການຕອບຄຳຖາມໃຫ້ໄວເທົ່າທີ່ຈະໄວໄດ້.

    ກໍລະນີຄຳ​ຖາມ​ຂອງ​ທ່ານ​ຫາກ​ພົວ​ພັນ​ກັບພາກ​ສ່ວນ​ອື່ນ . ພວກເຮົາຈະບໍ່ສົ່ງຄຳຖາມຂອງທ່ານ ໄປໃຫ້ພາກ​ສ່ວນຕ່າງໆ. ແຕ່ວ່າພວກເຮົາຈະເອົາຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບ ການຕິດຕໍ່ກັບ​ພາກ​ສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງນັ້ນ​ໃຫ້ ຕາມຄວາມເໝາະສົມ.

ດາວ​ໂຫລດ ແບບ​ພິມ​ຊ້ອນທ້າຍ ສໍາລັບຈັດສົ່ງນິຕິກໍາ

ສໍາລັບ ແບບ​ພີມຈັດສົ່ງ ນິຕິກຳ ແລະ ຮ່າງນິຕິກຳ ສໍາລັບປະກອບຄຳເຫັນທົ່ວໄປ ເພື່ອສະເໜີລົງໃນຈົດໝາຍເຫດທາງລັດຖະການ ທ່ານສາມາດດາວໂຫຼດ ໄດ້ຈາກນີ້:

ກະລຸນາ ນໍາສົ່ງແບບພິມທີ່ສົມບູນແລ້ວ ຫຼື ຕິດຕໍ່ສອບຖາມພວກເຮົາ ໄດ້ທີ່:

ກະຊວງ ຍຸຕິທຳ
ກົມໂຄ​ສະ​ນາ​ເຜີຍແຜ່​ກົດ​ໝາຍ
ພະ​ແນກ​ ຄຸ້ມ​ຄອງ​ການ​ພີມ​ ແລະ ເຜີຍ​ແຜ່​ກົດ​ໝາຍ
ໜ່ວຍ​ງານຈົດໝາຍເຫດທາງ​ລັດ​ຖະ​ການ
ຖະ​ໜົນ ລ້າ​ນ​ຊ້າງ
ຕູ້ ປ​.ນ. 08
ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ
ໂທລະສັບ ແລະ ແຟ໊ກ: +856-21 454 824
ອີເມລ: 
webmaster@laoofficialgazette.gov.la 

ແບບ​ພິມ ສອບ​ຖາມ​

ສ່ວນທີ່ໝາຍດ້ວຍ * ຈໍາເປັນຕ້ອງມີຂໍ້ມູນ